Categories
Вода

Специалните бутилки на Pirin Spring съхраняват водата в естествено състояние, това което е най-близко до земните недра.